CO2 reductie

Wereldwijde reductie van de uitstoot van broeikasgassen is van groot belang om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. De Utrechtse jaarlijkse CO2-reductie van 75.000 ton in 2012 is een belangrijk ijkpunt om te zien of de stad op koers ligt bij het realiseren van de ambitie om in 2030 als stad klimaatneutraal te zijn. Een van de manieren die hieraan bijdragen is het behouden van bos en het aanplanten van nieuwe bomen.

.