Waarom een Klimaatbos in León?

Doelen

  • herbebossing in Nicaragua door lokale boeren en het tegengaan van klimaatverandering. Het geproduceerde hout wordt in 2013 FSC-gecertificeerd zodat de opbrengst geldt als 'carbon credits' (eenheden gebonden CO2).

  • ontbossing in Nicaragua zoveel mogelijk stoppen en erosie en daling van het grondwaterpeil tegengaan.

  • lokale boeren die bos aanplanten financieel steunen totdat ze geld kunnen verdienen met de verkoop van duurzaam hout en CO2-certificaten. 

  • de Utrechter betrekken bij het wereldwijde klimaatprobleem en het programma van de gemeente Utrecht voor duurzame energie.

 

Klimaatverandering en ontbossing leidt tot erosie

Klimaatverandering houdt niet op bij de grens. Het effect is wereldwijd. De boeren in León merken dat al goed. De regen valt in korte hevige buien. Daardoor stroomt het water meteen via de rivieren de zee in. De bodem neemt minder water op. Het grondwaterpeil zakt en de oogsten mislukken steeds vaker. León heeft veel last van ontbossing veroorzaakt door de grote behoefte aan brandhout, bouwmaterialen en ruimte voor landbouw. Bodemerosie en verdroging op de hellingen zijn grote problemen.

 

Aanplant van bossen

De boeren namen daarom het initiatief voor de aanplant van bos. Want bossen zijn van onschatbare waarde voor het leven op aarde. Ze beïnvloeden de watercyclus, de luchtkwaliteit en het klimaat. Zo vangen de bossen op de vulkaanhellingen in León de overvloedige tropische regenval op en vertragen de afstroom van het water naar de lager gelegen gebieden. Ook bevorderen ze de infiltratie van het water in de bodem, zodat de grondwaterstand op peil blijft.

 

Vastleggen van CO2

Met de aanplant van een klimaatbos in León bevordert Utrecht het vastleggen van CO2. Ook wordt zo een bijdrage geleverd aan de productie van duurzaam geproduceerd (FSC) hout en aan de economische ontwikkeling van de bevolking.