Millenniumdoelen

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de millenniumdoelen. De doelen gaan over de bestrijding van armoede, ziekte en honger, over gelijke rechten, onderwijs en een duurzaam milieu.

 

De gemeente Utrecht heeft zichzelf in 2007 uitgeroepen tot Millenniumgemeente. Met dit besluit roept de gemeente particulieren, organisaties, instellingen en het bedrijfsleven op om ook een bijdrage te leveren aan de realisering van de Millenniumdoelen.

 

Het Klimaatbos in León zal met name een bijdrage leveren aan klimaatdoel 7: 'Zorgen voor een duurzaam milieu'. De bosaanplant in León maakt een einde aan veel milieuproblemen die boskap veroorzaakt en zal de CO2-uitstoot in Utrecht deels kunnen reduceren. Daarnaast kan het project een bijdrage leveren aan de productie van duurzaam geproduceerd hout (FSC).

 

Links

  • Meer weten over de Millenniumdoelen? Lees hier.
  • Hoe draagt de gemeente Utrecht bij aan het bereiken van de Millenniumdoelen? Lees hier.