Achtergrond

Bij het klimaatbosproject komen veel verschillende aspecten kijken. Het levert een bijdrage aan milieu- én economische doelen. Partners uit ontwikkelingssamenwerking en milieusector, van overheid en particuliere organisaties werken hieraan samen. Klik op de pagina's in de linkerkolom voor de context van het project.