Milieuaspecten

Klimaat en CO2

León heeft veel last van ontbossing veroorzaakt door de grote behoefte aan brandhout, bouwmaterialen en ruimte voor landbouw. Utrecht heeft een heel ander probleem. De gemeente wil in 2012 de Utrechtse jaarlijkse CO2-uitstoot met 75.000 ton reduceren. Ook heeft de gemeente Utrecht in 2008 en begin 2009, samen met de andere koplopende gemeenten een roadmap ontwikkeld voor een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2012. Deze aanpak is ingedeeld in vier thema's:

-          energiebesparing eigen gebouwen

-          een schoon en duurzaam wagenpark

-          energiebesparing openbare verlichting

-          duurzaam inkopen

In het kader van de stedenband met León en van Utrecht als Millenniumgemeente is besloten een klimaatbos aan te planten in León. Het project heeft twee doelen: het maakt een begin met de bestrijding van de milieuproblemen die de boskap in León veroorzaakt. Tegelijkertijd draagt het project bij aan het duurzaam vastleggen van CO2.

 

Bosaanplant

Het aantal hectares bosgebied neemt wereldwijd elk jaar af met 13 miljoen hectare ondanks de aanplant van nieuw bos. Dat is 200 vierkante kilometer per dag. De totale CO2-uitstoot groeit jaarlijks. Vooral in Azië en Latijns Amerika neemt het bosgebied snel af. Daar moet een extra inspanning worden geleverd door meer bos aan te planten en híer om de uitstoot van CO2 te reduceren.

Het bos in de bosaanplant produceert hout, dat door de boeren die aan het project in León meedoen duurzaam geoogst kan worden en kan worden verhandeld. Naar verwachting zal het ongeveer vijfentwintig jaar duren voordat de eerste volle oogst aan hout kan worden binnengehaald. In de tussentijd kan men het hout dat vrijkomt bij het uitdunnen van de plantages gebruiken als geriefhout voor het maken van omheiningen, gereedschap en brandhout. De handelsactiviteiten rond de producten van de bosaanplant zullen in de toekomst een duurzame basis geven aan de economie van de boerenbevolking en ook op die wijze meewerken aan millenniumdoel 7: ‘Zorgen voor een duurzaam milieu‘.