Technische info Carboncredits Leon

  • De carbon credits zijn geregistreerd op een Markit account die in het bezit is van Fundacion DIA. Hier kun je het register inzien (Registry Public View)  van projecten. Het specifieke project vind je hier
  • Er is in totaal 63 hectare aanplant gecertificeerd waarvoor 5.723 carbon credits zijn toegekend. Deze kunnen dus gekocht worden voor CO2 compensatie. De carbon credits moeten EUR 17,- per stuk kosten. Dit zijn de kosten om de credit te ‘genereren'.
  • We kunnen op dit moment alleen "gevalideerde credits" verkopen. Deze kunnen nog niet worden “afgeboekt" ("retired”) maar worden alleen toegekend (“assigned”) aan de koper. Pas nadat een onafhankelijk certificeerder de carbon credits heeft geverifieerd tijdens een “performance certificering” (elke 5 jaar) kunnen de credits worden definitief worden afgeboekt (dus onklaar worden gemaakt of geneutraliseerd).
  • Mensen die carbon credits willen kopen kunnen dit kenbaar maken bij het Milieucentrum Utrecht (MCU).  Het MCU registreert de mensen die carbon credits willen kopen. Pas als we alle aanvragen verzameld hebben en de mensen betaald hebben(!) zullen we in 1 keer alle carbon credits aan de groep kopers ’toekennen’ (“assignen”). Het MCU zorgt dan verder voor het groepscertificaat (bewijs dat de credits zijn toegekend aan de groep kopers) en de administratieve afhandeling. Deze ‘ batch’ aanpak volgen wij om de overhead voor MCU zo veel mogelijk te beperken en het gehele bedrag voor de carbon credits ten goede te laten komen aan het project