Wervingscampagne

Klimaat&Productiebos León en Klimaat&Voedselbos Utrecht


MCU start samen met Werkgroep Utrecht León (platform Utrecht4GlobalGoals) en stichting Lekker Landgoed dit najaar een wervings- en investeringscampagne voor doorgroei van het Klimaat/productiebos in León Nicaragua en een tastbaar Klimaat/voedselbos  op Utrechts grondgebied. Milieucentrum Utrecht en de uit de stedenband voortkomende Werkgroep Utrecht – León werken samen met de gemeente Utrecht (SIS) aan de ontwikkeling van een Klimaatbos in León. Het klimaatbos bestaat uit 500 ha bos, met bomen van tussen de 1 en 6 jaar oud. Het voedselbos ligt langs de Haarrijnse plas, vlak bij Haarzuilens aan de westkant van Utrecht en is vorig jaar gestart. Vanaf het Natuurmonumenten-bezoekerscentrum aan Thematerweg 10c Haarzuilens is het een paar honderd meter noordwaarts door de Lindelaan.