Werkbezoek aan het klimaatbos León 2009

Ten behoeve van de monitoring van de voortgang van de aanplant van het Klimaatbos in León, is in oktober 2009 een missie bestaande uit Tabe Tietema (Milieucentrum) en Anneke van der Kluit (Gemeentelijk Bureau Internationale Samenwerking) afgereisd naar León, om ter plaatse te gaan zien hoe de voortgang van het Klimaatbos project verloopt.

Daarnaast was het de bedoeling om kennis te maken met de verschillende Nicaraguaanse regeringsbureaus, verdere samenwerkingspartners van het project en de Nederlandse Ambassade in Managua. Dit om een indruk te krijgen van hoe men in Nicaragua tegen het Klimaatbosproject aankijkt en om te zien of mogelijkheden tot verdere uitbreiding van het project zijn en of er aanvullende financiers gevonden kunnen worden.

In León wordt het Klimaatbos project georganiseerd door de Fondacion DIA, een non-governmental organisatie, die zich met verschillende projecten bezig houdt, ter verbetering van de levensomstandigheden van de locale bevolking. In dit project zijn de locale boeren (klein, middel en redelijk groot) de samenwerkingspartners en tevens de feitelijke uitvoerders van de aanplant. Zij verhuren hun land aan het project en tegen een vergoeding planten en onderhouden zij de aanplant. Het idee is dat deze situatie zo blijft in de opstartfase van het project. Geleidelijk aan moet het inkomen van de boeren komen uit bosbouwproducten en afgeleiden daarvan. Op die manier ontstaat na verloop van tijd een duurzaam bosbouwsysteem. Het aardige van op deze manier met de boeren werken is, dat de gehele aanplant operatie op een kleinschalige manier wordt aangepakt. Geen grote machines en geen bewerking van grote oppervlakten. Hierdoor blijft het risico van bodemerosie beperkt.

De aanplant van de bomen zag er in het algemeen goed en verzorgd uit. De boompjes waren gezond en groeiden goed. Een grote zorg voor de boeren was echter dat het naar Nicaraguaanse begrippen dit regenseizoen weinig geregend had en dat men zich zorgen maakte of de boompjes wel goed door de komende droge tijd zouden gaan komen. Met de boeren branden wij een kaarsje dat het allemaal goed zal gaan.

Werkbezoek aan het klimaatbos León 2009
Medewerker van het Milieucentrum Tabe Tietema bij een jonge aanplant.