Interview EU development Days met Utrecht en Bonn

Op de EU development Days in Brussel werden vertegenwoordigers uit Bonn en Utrecht geinterviewd over internationale stedensamenwerking. Onder andere kwam het Klimaatbos ter sprake.

 Wereldproblemen door samenwerking aangepakt

 

Gepubliceerd door het Coördinatie Team op vr, 2016/09/09. Het originele engelstalige artikel, inclusief een filmpje van het interview is hier te zien.

 

Klimaatbos-Leon

De Nederlandse stad Utrecht wilde een nieuwe bos aanplanten als bijdrage aan het mondiale milieuprobleem. Probleem was echter dat zij de ruimte niet had. Dus moest er een andere oplossing gevonden worden. En die werd gevonden: Utrecht hielp een bos aan te planten in de (toenmalige) zusterstad, León, in Nicaragua. Tussen 2009 en 2015, 120 plantten boeren 500.000 bomen op ongeveer 500 hectare land, met behulp van financiële en technische steun vanuit Nederland. Naast de milieuvoordelen van het bos - bijvoorbeeld het voorkomen van bodemerosie – is het een bron van inkomsten geworden. Behalve de bomen werden er cacaoplanten geplant en werden er 250 bijenkorven opgezet als een snellere bron van inkomsten voor de boeren; de bomen zullen namelijk pas beginnen om hardhout aan te bieden te bieden na ongeveer 30 jaar.

 

"Het is dezelfde lucht die we inademen. Het is een wereld, en we willen leven met een goede kwaliteit van de lucht en een goed milieu ", zegt Desiree van de Ven, coördinator voor internationale zaken in de gemeente Utrecht. "De Nederlanders zijn heel goed in de planning; de mensen in Nicaragua zijn heel goed in het uitvoeren en dingen te doen. En we hebben een wederzijds belang. "

 

Nieuwe invulling

Stedensamenwerking is populair, maar ook aan veranderingen onderhevig. Er werden stedenbanden gemaakt in het Europa van na de Tweede Wereldoorlog, mede ingegeven door de wens om steden uit landen die in oorlog was geweest bij elkaar te brengen. Zustersteden concentreerden zich vooral op culturele en educatieve uitwisseling.

 

Later verbreedt de beweging om de wereldwijde verbindingen te omvatten, en de focus wordt uitgebreid. Milieuproblemen blijken een steeds vruchtbaar gebied voor samenwerking, omdat steden over de hele wereld worden geconfronteerd met opwarming van de aarde. Ze vinden dat - ongeacht de verschillen in geografie en economische structuur - oplossingen ontwikkeld op de ene plek ook elders  toegepast kan worden.


Gemeenschappelijke aanpak 

Zustersteden zoals Hamburg in Duitsland en Dar es Salaam in Tanzania werken samen op het gebied van vast afval. Hun samenwerking begon met technische ondersteuning, en dit leidde vervolgens tot een organisch afval composteringsinstallatie in Dar es Salaam, die grondwaterverontreiniging vermindert en kunstmest produceert. Hoewel Hamburg de start van het project heeft gefinancierd is er nu sprake van co-financiering waardoor het ook een eigen ding wordt van de Dar es Salaam gemeenteraad.

 

Bonn in Duitsland en Boliviaanse hoofdstad La Paz werden zustersteden in 1997, in het begin van de samenwerking was de samenwerking gericht op culturele activiteiten zoals culturele en uitwisseling van jongeren. Geleidelijk veranderde de nadruk. "De stad Bonn besloot in een zeer vroeg stadium samenwerkingsverbanden te maken met gemeenschappleijke onderwerpen die relevant zijn voor gemeenten", zegt Verena Schwarte, Internationale Zaken en Protocol Department, City of Bonn.

 

Andere omstandigheden: gemeenschappelijke problemen

De steden zien er heel anders uit: Bonn is in de Duitse laagland, op slechts 64 meter boven de zeespiegel; La Paz, in de Andes, is 's werelds hoogste hoofdstad, met een hoogte van 3650 meter. Maar ze hebben een aantal problemen gemeen. Bonn wordt overspoeld door de Rijn en andere kleinere rivieren. La Paz heeft last van overstromingen en aardverschuivingen na zware regenval. In beide gevallen, een van de uiteindelijke oorzaken is het broeikaseffect.

 

Bonn, evenals andere Duitse steden, heeft een plan ter bestrijding van klimaatverandering ontwikkeld, en nu krijgt het de helft van de elektrische energie door zijn gemeentelijke energiebedrijf uit hernieuwbare bronnen geleverd. Dus heeft Bonn geholpen La Paz in de ontwikkeling van plannen voor afvalbeheer en duurzame energie. Dit heeft geleid tot proefprojecten zonnepanelen te zetten op openbare scholen en kantoren van de gemeentelijke overheid. Op 30 mei tekenden de steden een nieuw driejarig project om eco-efficiëntie en veerkracht te verbeteren in het licht van de klimaatverandering.

 

"We hebben verschillende omstandigheden, maar de problemen zijn hetzelfde", zegt Mariana Daza von Boeck, Secretariaat van Milieu voor La Paz. "De temperatuur stijgt, en de gevolgen voor andere steden zullen verschillend zijn. Maar de oplossing zal wereldwijd hetzelfde zijn: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen ".

 

Vruchtbare uitwisseling

Uitwisselingen tussen de twee lokale overheden leidt tot nieuwe ideeën. Toen de burgemeester van La Paz Duitsland bezocht om de eco-efficiency overeenkomst te ondertekenen, vroeg  de Bonn transport commissie hem over een kabelbaan systeem dat wordt gebruikt voor het openbaar vervoer in La Paz - een idee dat Bonn overweegt.

 

Bonn ambtenaren zijn ook onder de indruk van de groei van burgerparticipatie in La Paz. Zo wordt bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid van de stedelijke begroting toegewezen aan verschillende wijken, waar de bewoners dan beslissen hoe het te besteden. "Dat is avant-garde voor een Duitse gemeente", aldus Schwarte. "Onze raadsleden waren echt onder de indruk. Bonn heeft online platforms voor suggesties van burgers en een raadscommissie voor de verzoeken van de burgers, maar niets dat zo ver gaat als La Paz. "

 

Doorkijkje naar de toekomst...

Er is potentie voor bredere vormen van uitwisseling die verder gaan dan de traditionele one-on-one arrangementen van zustersteden. Platforma, platform van de Europese Commissie voor de lokale ontwikkeling, heeft een systeem om mondiale steden en regio's die een probleem hebben, te koppelen aan andere plaatsen of deskundigen die hiervoor een oplossing hebben. Utrecht wil graag haar kennis met steden buiten León delen, aldus Van de Ven. "De stad Utrecht spant zich in voor een gezond leven in de stad, 'zei ze. "We willen samenwerken met gelijkgestemde steden."

 

Intussentijd krijgt Utrecht zijn eigen bos. "Hoewel we niet de ruimte om een ??bos in Utrecht aan te leggen zeiden mensen: 'Als je een bos in León te plant, willen dit in Utrecht ook' ', zei ze. "Het zal slechts twee hectare beslaan en mensen uit León zullen komen en ons helpen om het aan te leggen en te handhaven. Dus we leren van elkaar. "

 

verder lezen

·      Council Conclusions (12 May 2016) "HABITAT III: The European Union and its Member States' objectives and priorities for the 3rd UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development

·      EC Discussion Paper "Preparation of a Common Position of the EU and its Member States for the Third United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III) to be held in Quito, Ecuador, in October 2016".

·      http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/infrastructure/urban-development_en

 

Dit samenwerkingsverband stuk werd opgesteld door Sebastian Moffett, met inbreng van Sophie Lainé uit DEVCO en steun van de capacity4dev.eu Coordination Team.

 

DISCLAIMER: Deze informatie wordt verstrekt in het belang van kennisdeling en ontwikkeling van capaciteit en mag niet worden opgevat als het officiële standpunt van de Europese Commissie, of een andere organisatie.

 

Interview EU development Days met Utrecht en Bonn