SWOT analyse Klimaatbos Leon

In het kader van een evaluatieonderzoek over de stedenband Utrecht Leon is er een SWOT analyse gemaakt van het Klimaatbos Leon. Dit levert enkele interessante conclusies op.

 Het Klimaatbos is een ontwikkelingsrelevant en innovatief project – uniek in Centraal Amerika – waarin duurzaamheid centraal staat, ook in economische zin. Door de grote betrokkenheid van de producenten blijft een hoog percentage van de jonge aanplant in leven. De diversifiëring naar niet-hout producten (honing; cacao) creëert op de korte termijn inkomsten. De lokale ownership van het programma is groot, en resulteert in capaciteitsopbouw in León. De uitvoerende organisatie heeft geleerd om het bosbeheer zodanig uit te voeren dat daarmee aan de eisen van certificering wordt voldaan. Het model van duurzaam bosbeheer kan nu ook worden toegepast in andere gemeenten in Nicaragua.

 

Daar staat tegenover dat het programma buiten de gemeentelijke overheden om plaats vindt. Een sterkere link met de gemeente León (bijvoorbeeld t.a.v. de vergroening van León Zuidoost) zou tot een betere institutionele inbedding kunnen leiden. De ervaringen met het duurzaam bosbeheer kunnen ook bijdragen bij de ontwikkeling van een gemeentelijke visie ten aanzien van herbebossing en milieubeleid in het algemeen. Maar het programma is nog te jong om al tot verzelfstandiging te kunnen leiden. Daarvoor is eerst een aanzienlijke opschaling vereist. Een volgende stap moet ook zijn dat een strategie voor de verkoop van de CO2-certificaten wordt ontwikkeld. Grootste bedreiging is de onzekerheid over het voortbestaan van dit project. Hoewel het Klimaatbos op de lange termijn economisch haalbaar is, is het nu nog kwetsbaar en is ook de komende jaren ondersteuning nodig voor de verzelfstandiging van het programma.

 

Download de volledige SWOT-analyse hier >>>  

SWOT analyse Klimaatbos Leon