Actueel

Utrechts Klimaatbos in León, Nicaragua / Utrecht Climate Forest Project in León, Nicaragua

 

De gemeente Utrecht werkte vanaf 2009 met de Stichting Vriendschapsband Utrecht-León in Nicaragua en Stichting Milieucentrum Utrecht samen aan de aanplant van een zogenaamd Klimaatbos in León. De Stichting Vriendschapsband Utrecht-León is inmiddels opgeheven. De Werkgroep Utrecht-León is de nieuwe organisatie die ook de aanplant van het Klimaatbos ondersteunt. Werkgroep Utrecht-León bestaat uit vrijwilligers en werkt als onderdeel van platform Utrecht 4 Global Goals aan de VN-doelen voor duurzaamheid, klimaatactie en armoedebestrijding.

De gemeente Utrecht helpt nog enkele jaren klimaatbos en uitbreidingsgebied LeónZuidOost op weg naar zelfstandige en duurzame voortzetting.

 

Inmiddels zijn 500.000 bomen geplant op 500 hectare grond aan losse percelen. Dit is wereldwijd één van de vijf projecten waarbij de lokale bevolking nieuw bos aanplant en werkt aan binding van het broeikasgas CO2.

 


Nieuws

Informatiebijeenkomst Klimaatbossen Leon en Haarzuilens

Op donderdag 27 oktober 2016 is er in Parnassos een informatieavond georganiseerd waarin het publiek kennis kon maken met het begrip klimaatbos en op welke manier ze zelf een steentje daaraan bij kunnen dragen.

Utrechtse bedrijven steunen klimaatbos

Bijeenkomst op donderdag 3 november 16.00 uur bij Natuurmonumenten Haarzuilens Een aantal Utrechtse organisaties en de gemeente Utrecht werken samen aan het realiseren van een klimaatbos in Nicaragua en Utrecht

Interview EU development Days met Utrecht en Bonn

Op de EU development Days in Brussel werden vertegenwoordigers uit Bonn en Utrecht geinterviewd over internationale stedensamenwerking. Onder andere kwam het Klimaatbos ter sprake.

Werkbezoek december 2015; de stand van zaken

Hoe staat het er voor met het klimaatbos? Wat zijn de ontwikkelingen on Nicaragua? Wat zijn de plannen? U kunt het lezen in het verslag van Desiree van de Ven die namens de gemeente Utrecht het project bezocht.

SWOT analyse Klimaatbos Leon

In het kader van een evaluatieonderzoek over de stedenband Utrecht Leon is er een SWOT analyse gemaakt van het Klimaatbos Leon. Dit levert enkele interessante conclusies op.